Welkom Vraag Informatie Zoeken / Sitemap

         Werkwijze


 

Om een indruk te geven van op welke manier Rainbow Websites te werk gaat, staat hieronder een voorbeeld-beschrijving, deze kan per opdracht worden ingevuld en aangepast.

Werkwijze bij het ontwikkelen van een website voor <naam klant>

Algemeen

 • De website wordt ontwikkeld voor hosting op <naam provider> op het domein http://www.uwbedrijf.nl/
 • De website wordt ontwikkeld op <FrontPage 2000 of ander gewenst pakket>
 • De bestede uren a Ä <afgesproken uurtarief> worden in een logboek bijgehouden en per Ä 250,- of 1x per maand gedeclareerd.
 • Aangezien de ontwikkeling stapsgewijs plaatsvindt kan de opdrachtgever op elk door hem gewenst moment de opdracht beŽindigen. De dan aanwezige website wordt dan als definitief gepubliceerd.

Activiteiten

Om een inzicht te krijgen in de aanpak volgt hieronder een overzicht van de voorgestelde activiteiten

 • Kennismaking en oriŽntatie (desgewenst via telefoon of e-mail)
 • Introductie beide partijen
 • Wensen, uitgangspunten en randvoorwaarden (korte schets van wat men wil, tijdlijnen, budget)
 • Afspraken voor vervolg (afsprakenkalender, verdere invulling van deze "Werkwijze").
 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling vindt stapsgewijs plaats op het systeem bij Rainbow Websites.
 • Op basis van de wensen van de opdrachtgever wordt de grafische vormgeving, de structuur van de website en de tekstuele inhoud (content) vastgesteld.
 • Bij de ontwikkeling wordt een werkend prototype steeds verder uitgebreid en verfijnd n.a.v. demonstraties (via Internet) en bespreking met de opdrachtgever.
 • De website heeft als extra functies / voorzieningen (keuzelijst, zonodig verder uit te breiden):
 • Bezoekersteller
 • Statistiek (Nedstat)
 • Zoekfunctie (externe server)
 • Feedback formulier 
 • Gastenboek 
 • Testen vindt plaats tijdens het beoordelen op Internet van het werkende prototype.
 • Overige gewenste activiteiten:
 • Aanbrengen extra mailboxen en e-mail adressen bij de provider
 • Aanmelden bij zoekmachines en andere websites (b.v. xxxx.pagina.nl)
 • Nazorg
 • Een bepaalde periode (b.v. 1 maand) wordt (telefonisch) ondersteuning gegeven bij problemen.
 • Veranderingen en uitbreidingen kunnen worden aangebracht na nieuwe afspraken
 • Beheer content (tekstuele inhoud)

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kan de content door Rainbow-websites of door de opdrachtgever zelf worden aangepast.

In het eerste geval wordt de door de opdrachtgever aangeboden nieuwe of gewijzigde content (meestal een Word-document of foto's in JPG-formaat), tegen overeengekomen tarief, op de website geplaatst. Hierdoor blijft uw website met minimale inspanning altijd actueel ! 

In het tweede geval heeft de opdrachtgever een exemplaar van het web-programma op zijn computer staan, waarmee hij zelf de website kan aanpassen (aanschaf hiervan kan kosten met zich meebrengen). Verder moet de opdrachtgever de benodigde kennis hebben om het web-programma te kunnen gebruiken. Desgewenst kan Rainbow-websites instructie hiervoor verzorgen.

 

adres: Bronkhorst 40
4901 DD Oosterhout
e-mail:   info@rainbow-websites.nl

tel.:

fax:

0162 - 428409
Niet beschikbaar
webmaster: webmaster@rainbow-websites.nl

 

Copyright © 2011 Rainbow Websites. All rights reserved.  Last modified: 24 jul 2006


Welkom Vraag Informatie Zoeken / Sitemap